BIO-REX organsko peletirano gnojivo (konjski i goveđi stajnjak)

72,90 kn

Dostupnost: Na skladištu

72,90 kn
Opis

Opis

BIO-REX je životinjski stajnjak (mješavina konjskog i goveđeg gnoja) formuliran tako da obogati tlo stabilnom organskom supstancijom – HUMUSOM.

2,8% N - 2,5% P2O5 - 3% K2O - 38% C - 65% ORGANSKA TVAR - C/N 13,5 - VLAŽNOST 16% - pH 7,0

 Ima iste značajke kao tradiocionalni stajski gnoj. Sazrijeva mjesecima pri čemu se redovito vlaži. To omogućava savršenu humifikaciju životinjskog izmeta. Nakon humifikacije, sadržana voda se elimira dehidracijom na nižim temperaturama da se ne spali organska tvar, postižući na kraju visoku koncentraciju transformirane organske tvari (65%). Niska razina preostale vode dozvoljava optimalnu peletizaciju, te u primjeni lako rasipanje običnim rasipačima. BIO-REX je stajnjak koji biljkama daje dušik. Zahvaljujući savršenoj humifikaciji organske tvari koju sadrži, ovaj gnoj ima optimalni odnos dušika i ugljika (C/N = 13, kao humus u tlu): nakon rasipanja djeluje odmah poboljšavajući fizikalne, kemijske i mikrobiološke značajke tla, bez apsorpcije dušika oduzetog biljakama za dovršavanje humifikacije.

BIO-REX je jedinstven zbog:

- tipa organske supstancije: sirovine su prikupljene isključivo nakon zdravstvene provjere na odobrenim, certificiranim farmama,

- ekskluzivnog procesa obrade: dehidracija stajskog gnoja radi se bez karbonizacije – spaljivanja; tako proizvod ostaje jako bogat mikroorganizmima; oni se ponovo aktiviraju u prisustvu vode i povećavaju biološku aktivnost tla, smanjujući tako pojavu zamora tla,

- kontinuirana uporaba BIO-REX-a brzo povećava razinu organske tvari i popravlja strukturu tla, njegov kapacitet zadržavanja vode i dostupnost K.I.K (kapacitet izmjene kationa) elemenata za biljku.

BIO-REX je pogodan za osnovnu gnojidbu, gnojidbu prije sjetve ili presađivanja, za jesensku gnojidbu usjeva i nasada, generalno – na umornim tlima, siromašnima organskom tvari.

BIO-REX je proizvod proizveden u odobrenom pogonu (Odobrenje br. ABP833UFERT2) u skladu s EC 1774/2002 regulativom o proizvodnji nusproizvoda životinjskog porijekla te je njegova primjena dozvoljena u organskoj poljoprivredi sukladno EC 834/2007.

BIO-REX je organsko gnojivo i preporučljivo ga je lagano ukopati, na maksimalnu dubinu od 15 cm, kako bi se u potpunosti iskoristilo fizikalno i biološko djelovanje organske tvari. BIO-REX može biti rasipan i površinski (u vinogradima, zatravljenim voćnjacima, za tla reducirane ili izostavljene obrade) zahvaljujući njegovom velikom kapacitetu apsorpcije vode i nakon toga brzog rastapanja.

150 kg BIO-REX-a = 1500 kg svježeg stajskog gnoja!

PROIZVOD NA ECOCERT LISTI.

Eko proizvod Ecocert certifikat Fibl certifikat
Pakiranje 25/1 kg vreća
Kratak opis Dehidriran životinjski stajnjkak - mješavina konjskog i goveđeg gnoja.
Kataloški broj 50840011
Težina 25,00 kg
Brand Italpollina