HALO HARPIN biostimulator i aktivator obrane biljaka

37,90 kn

Dostupnost: Nema na skladištu

37,90 kn
Opis

Opis

HALO HARPIN biostimulator i aktivator obrane biljaka.

HALO je prvi proizvod potpuno novog razreda aditiva za rast bilja koji sadrži harpin alfa - beta (αβ) protein – snažnu novu tehnologiju u proizvodnji bilja. Bilje tretirano HALO-m imati će ubrzani rast, raniju cvatnju i posljedično - povećanje plodova. Sve vodi povećanju prinosa i kraćem vremenu do berbe/žetve. NAPOMENA: HALO je folijarno hranivo koje se koristi s redovitim programima ishrane. Nije samostalni izvor nutrijenata.

Što je HALO i kako djeluje?

1. Harpin je protein koji se veže na biljne receptore. Biljke su prirodno opremljene s receptorima koji rano upozoravaju i detektiraju harpin proteine.

2. Receptori reagiraju na harpin kao da je patogen, što stimulira biljku da djeluje. Biljka odgovara šaljući signal (ili poruku) unutar tkiva, inicirajući niz fizioloških i biokemijskih reakcija.

3. Reakcija biljke aktivira rast i obranu protiv stresa u biljci. Taj odgovor povećava unos hraniva, fotosintezu, vigor i reproduktivnu aktivnost biljke. Obrana od stresa poboljšava izdržljivost biljke, povećavajući toleranciju na stres. Biljni stres može biti uzrokovan okolišnim uvjetima, fiziološkim promjenama kod rasta biljke i vanjskim biološkim čimbenicima. Korist obrane od stresa ovisi o jačini i trajanju pojedinog stresnog stanja.

4. Rast i obrana od stresa odgovara međusobnom djelovanju i pridonosi općem biljnom zdravlju. Poboljšano biljno zdravlje rezultira jednim ili više ishoda: povećan prinos, povećana kvaliteta i produženo skladištenje.

Što je u HALO-u?

Glavna komponenta HALO-a je aktivni sastojak – harpin alfa-beta (αβ), prirodni bakterijski protein koji aktivira prirodni obrambeni sustav biljke. Kada se aplicira, aktivira rast biljke i obranu od stresa, aktivira otpuštanje kalcija i povećanje u kloroplastu i fotosintezi (više od 25%). Rezultat je zdraviji i produktivniji usjev. Harpin protein u HALO-u je evoluiran iz originalnog prirodnog harpin EA proteina koji je prvotno izoliran iz Erwinia amylovora, bakterije koja uzrokuje bakterijsku palež na jabukama i ostalim biljkama iz por. Rosaceae. Harpin je kiseli, termostabilan, izvanstanični protein bogat glicinom. Protein sadrži čak 403 aminokiseline. HALO-ov harpin αβ se ne smije poistovječivati sa harpinom EA, koji se koristi u dobro poznatom proizvodu u SAD-u. Harpin EA je prva generacija, sa samo jednim receptorom. HALO harpin αβ je zadnja generacija harpin proteina sa 4 aktivne strane. HALO doprinosi biljci sa smjesom mikrohraniva koja su posebno dizajnirana da se polako otpuštaju kroz period od 3-10 dana. Ta kombinacija sporootpuštajućih hraniva i harpin proteina osigurava izvanredne rezultate koje proizvođači/uzgajivači postižu kada koriste HALO.

Kako HALO funkcionira?

HALO se primjenjuje folijarno ili se koristi kao tretman na sjemenu i gomolju. HALO-ov jedinstveni prirodni protein djeluje na biljku tako da ona “ vjeruje” da je napadnuta, što “zavara” biljku i prirodno ju prisiljava da se samostalno brani, okrečući se obrani od stresa i sistemima rasta. Ako biljka „vjeruje“ da je napadnuta, rasti će i reproducirati se velikom brzinom, što joj osigurava preživljavanje. To sve rezultira u zdravijoj i produktivnijoj biljci s povećanjem vigora kulture, izdržljivosti, snage, unosa hraniva i rasta reproduktivnih organa (ovisno o vremenu primjene). Laboratorijski i poljski pokusi pokazuju da biljke tretirane HALO-m pokazuju ubrzan rast, raniju cvatnju i ranije/povećano stvaranje plodova. Promatrani efekti rasta i razvoja dovode do jače, zdravije biljke, koja je manje podložna bolestima s povećanim prinosom i kraćim vremenom do berbe/žetve.

Prednosti HALO-a:

• Povećanje brzine rasta povećanjem fotosinteze i do 25% (to je posebno primijećeno pri rastu ispod svjetla). Unos nutrijenata u biljkama je također povećan. Na posljetku, HALO osigurava vrijednost uzgajivačima povećanjem prinosa i povećanjem kvalitete plodova.

• Aktivira mehanizme rasta koji rezultiraju povećanim vigorom biljke, povećavaju izdržljivost i podržavaju pojačan odgovor na obranu od stresa.

• Aktivira širenje stanične stjenke, produljenje stanice, transport proteina i šećera i unaprjeđuje pokretanje cvatnje, formiranje plodova i njihovu veličinu.

• Aktivira mehanizme obrane povećanjem sposobnosti biljke da se brani protiv nekih virusnih, bakterijskih i gljivičnih biljnih bolesti.

• Primijeni li se prije berbe/žetve, smanjuju pojavu Botrytisa (truleži pupova) i produžuje „život“ plodova na skladištu.

• Povećava šećere u plodovima - pokusi su pokazali povećanje veće od 35% na plodovima npr. jabuke sorte Gala.

• Povećanje usvajanja kalcija korijenom više od 20%. • Povećanje vegetativnog rasta kada se primjeni u fazi rasta biljke.

• Nudi izvjesnu zaštitu od mraza na cvatućim usjevima.

• U pokusima, utvrđeno je na tretmanima sjemena, HALO smanjuje broj jaja nematoda među biljnim korijenom u prosjeku 50% ili više.

Važan dio HALO-a je mješavina esencijalnih mikroelemenata: željeza, mangana, cinka i bakra. Ti su mikroelementi kelatizirani tako da se sporo otpuštaju u vremenu od 3-10 dana. HALO koristi patentiran proces kelatizacije elemenata u tragovima sa polisaharidima, koji zadržavaju sposobnost hraniva na listu i tlu, maksimizirajući efekte harpin proteina. Vrijeme aplikacije Najbolji učinci se dobivaju kada se proizvod primjenjuje na fiziološki aktivnim biljkama. Tretmani se preporučaju kod kritičnih točaka fiziološkog rasta - kao početak stvaranja cvijeta, plodova, povećanje plodova i pred žetvu/berbu. U nekim trajnim nasadima tretman HALO-m u prethodnoj sezoni može utjecati na biljku na slijedećem ciklusu rasta u proljeće. Također može pogodovati presadnicama/klonovima uzetih od tretirane biljke. To rezultira ranijim formiranjem pupova čime je povećan potencijal cvatnje. Uvijek kada se aplicira folijarno, to se čini kad je sunce zašlo i kada je smanjeno svijetlo kako bi se izbjegao palež biljke. Pokusi također pokazuju veliku prednost kod usvajanja sjemena kod nekih usjeva i ta istraživanja se nastavljaju.

TOP SAVJET: Ako treba održati biljke manjima, ne primjenjivati u vegetativnom stadiju njihovog razvoja.

Aplikacija

FOLIJARNA APLIKACIJA

Pomiješajte HALO s vodom u omjeru 10 ml na 1 L vode iz slavine i primijenite na biljku prskalicom. HALO topiva vrećica od 5 ml dati će maksimalnu korist kada se pomiješa sa 500 ml vode. Ako se pomiješa u 1 L vode biti će manje koncentrirana, ali će pružati i dalje dobre rezultate. Općenito, aplikacija se obavlja svaka 2 tjedna u cvatnji i jednom tijekom zadnjeg tjedna prije berbe. Žličica se nalazi u tubi – označena s 5 ml i 15 ml (za pakiranje od 100 g).PRIJEDLOG: Korištenjem ESSENTIALS Wetter preparata povećava se učinak HALO-a. Kada se aplicira sredstvo za ovlaživanje, smanjuje se površinska napetost vode pa voštani sloj nekih listova dopušta HALO da prodre u biljku, a ne da jednostavno sklizne s lista. HALO je najbolje primijeniti na temperaturama iznad 20°C.

POTAPANJE SJEMENA, GOMOLJA I PRESADNICA

Potopiti sjeme, gomolje ili presadnicu koncentriranu otopinu - jedan dio HALO na 10 dijelova vode. Na jednu vrećicu od 5 ml dodati 50 ml vode. Potapajte u otopini najmanje 30 minuta i protresite kako biste pomogli kod otapanja, umočite sjeme ili gomolje 10 minuta prije sjetve/sadnje.

Top savjet: komercijalni uzgajivači doziraju HALO svaka 2 tjedna, potom 4, 6, 8, sve do žetve/berbe. Također se aplicira s antifungicidnim sredstvima kao Bud Rot Stop svaka 3, 5, 7 tjedana… te se postiže “A” klasa usjeva koji se prodaju kao „pesticide-free“.

Pokusi

HALO se opsežno testira u zaštićenim prostorima i komercijalnim pokusima, s mnogo različitih kultura i u većini uzgojnih područja diljem svijeta. Harpin protein prevladava i opsežno rezultira s djelotvornom aktivnošću koja je dokumentirana na cijelom spektru kultura, uključujući: - Povrće - poljski pokusi, voćke i vinogradi, posebni usjevi, travnjaci, ukrasno bilje.

POKUS 1. - Pokusi povećane fotosinteze Različitim pokusima, istraživači NASA-e, Sveučilište Cornell i druge istraživačke grupe u SAD-u također i IVIA (Instituto Vanciano de Investigacciones Agrarias) i sveučilište u Cordobi u Španjolskoj su demonstirirali jedinstvene mogućnosti harpin αβ u povećanja fotosinteze. Cilj je bio izmjeriti učinak HALO harpin proteina na aktivnost fotosinteze u komori zatvorenog prostora uzgoja.To je popraćeno simultanim mjerenjima više različitih fizioloških parametara. Nakon tretmana HALO-m značajno je povećanje u mreži fotosintetskih vrijednosti koje su trajale danima. Pronalazak da mreža fotositetske aktivnosti je posljedica povećanog odjeka na harpin, pruža važan uvid kako HALO proizvodi pojačan rast i prinos. Izmjere na rajčici, grožđu, šparogama i jagodama pokazuju povećanje fotosintetske aktivnosti kao odgovor na tretman HALO-m. Tretman HALO-m povećava fotosintezu tijekom dana i disanje noću na žitaricama. Pšenica je rasla kroz antezu (anteza je period tijekom kojeg je cvijet u potpuno otvoren i funkcionalan) u zatvorenom sustavu rasta (NASA Ames Centre), dopuštajući kontinuirano mjeremnje fotosintetske aktivnosti. Stupanj fotosinteze je promatran prije i nakon tretmana s HALO-m. Polazne mjere su napravljene kako bi se ustanovio stupanj fotosintetske aktivnosti prije tretmana. Listovi su bili posprejani sa otopinom HALO-a (20 ppm), 30 minuta prije početka dnevnog fotoperioda (vidjeti prikaz pokusa na engleskoj verziji propagandne brošure – str. 12.).

POKUS 2. – Tretman HALO-m na rajčici rezultira povećanom fotosintezom, što povećava brzinu rasta Tri tjedna stare biljke rajčice sorte Marglobe tretirane su sa 40 ppm HALO-a. Netretirana kontrola se držala odvojeno tijekom aplikacije. Stupanj fotosinteze je izmjeren sa Li-Cor preko LI 6400 u periodu od 6 dana nakon aplikacije. Sva su mjerenja napravljena svakog dana između 10:00 sati i podneva. Stupanj fotosinteze je povećan za 19.8% nakon jednog dana i 25.4% nakon 4 dana.

Povećana fotosinteza rajčice tretirana HALO-m:

1. Biljke rajčice tretirane HALO-m sa 40 ppm.

2. Fotosinteza izmjerena sa Li-Cor LI 6400

3. Više od 25% povećanje aktivnosti u odnosu na netretiranu kontrolu.

Tretmani HALO-m rezultiraju u povećanom stupnju fotosinteze u različitim biljnim vrstama. Sve testirane biljne vrste su pokazale povećanje fotosintetske aktivnosti u odnosu na netretiranu kontrolu.

• Tretman HALO-m rezultira povećanjem unosa CO₂ i pritom povećanjem fotosintetske aktivnosti za širok spektar vrsta koje su testirane do sada. To uključuje pšenicu, rajčicu, šparogu, grožđe i jagodu.

• Povećan stupanj fotosinteze je prikazan korištenjem dviju nezavisnih metoda mjerenja u kontroliranim laboratorijskim uvjetima i poljskim uvjetima.

• Stupanj fotosinteze ostaje podignut iznad osnovnog stupnja najmanje 4 dana nakon samo jednog tretmana HALO-m! Fotosintetska aktivnost kod šparoge tretirane HALO-m - 62%-tno povećanja fotosintetske aktivnosti.

POKUS 3. - Pokusi koji demonstriraju kako HALO utječe na osnovne mehanizme rasta što dovodi do značajnih pozitivnih učinaka na razvoj biljke, rezultirajući povećanim prinosom. HALO povećava rast širokom spektru kultura. Predstojeći primjeri pokazuju povećanje rasta kod kultura nakon tretmana HALO-m (slike na str. 15. i 16.)

A) Duhan iz tretiranog sjemena i jedna folijarna aplikacija HALO-m.

B) Presadnice paprike babure. Presadnice nakon tretmana namakanjem.

C) Kres salata nakon 33 dana. Slični učinci su primijećeni su i na drugim vrstama, uključujući jednosupnice i dvosupnice sugerirajući da je to općenit odgovor među kulturama. Povećani je rast dobiven ili folijarnim aplikacijom ili tretmanom sjemena.

POKUS 4. - Povećanje prinosa plodova rajčice tretirane HALO-m Razvoj plodova rajčice sorte Marglobe tretirana HALO-m je relativno ubrzan u odnosu na netretirane kontrolne biljke. Broj plodova praćenih na 12 kontrola i tretman HALO-m (20 ppm) biljaka rajčice kod 48, 56, 61 i 63 dana nakon klijanja. Pobrani plodovi su vagani 63.-eg dana. Ukupna težina plodova kod biljaka tretiranim HALO-m bila je 86.42% veća nego kod netretiranih kontrolnih biljaka. Tretman HALO-m je rezultirao povećanim brojem plodova i povećanjem njihove veličine. Rana zrioba plodova maline kao odgovor na tretman HALO-m: Slika 7/8 (18. str.) pokazuje biljke maline tretirane HALO-m. Prikazuju dobro zrele maline u odnosu na netretirane kontrolne biljke. Biljke su bile tretirane sa HALO-m 127.5 g/ral.

ZAKLJUČCI

• HALO povećava rast biljke i ubrzava razvoj biljke te podiže otpornost prema bolestima.

• Učinci HALO-a na rast uključuju povećanje veličine biljke i masu korijena.

• Učinci tretmana biljaka HALO-m na razvoj biljke uključuje raniju cvatnju, ranije formiranje plodova i zriobu kao i povećanje broja plodova i njihove mase.

HALO je dostupan u topivim vrećicama od 5X5 ml(2,5 g)  ili u tubi od 100 g.

Pakiranje Vrećica
Kratak opis

HALO HARPIN biostimulator i aktivator obrane biljaka, pakiranjre sa 5 vrećica od po 2,5 g. Korištenje - jedna vrećica na 0,5 litara vode.

Kataloški broj 50840021
Težina 0,25 kg
Zemlja porijekla Velika Britanija