Jednostrani raskid ugovora o kupnji zaključenog putem web trgovine www.grama-trgovina.com i www.djecjaigralista.hr

Jednostrani raskid ugovora o kupnji zaključenog putem web trgovine www.grama-trgovina.com i www.djecjaigralista.hr

PRIMA TRGOVAC

STOČNE HRANE d.d. 40 000 ČAKOVEC, Ulica dr. Ivana Novaka 11, REBUBLIKA HRVATSKA; Tel.: 040 328 471; Fax.: 040 328 496; e-mail: info@grama-trgovina.com

Ja, __________________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe: ______________________________________________________________________________, naručene/primljene dana ________________________________________.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

* Obavezna polja