KAOLIN ojačivač i prirodni stimulator obrane biljke

6,49 €(48,90 kn)

Dostupnost: Na skladištu

6,49 €(48,90 kn)
Opis

Opis

KAOLIN ojačivač i prirodni stimulator obrane biljke, 900 g.

KAOLIN Ojačivač - prirodni stimulator obrane biljaka, prirodno porijeklo, poboljšava otpornost biljke protiv abiotičkog stresa. Može se koristiti u EKOLOŠKOJ proizvodnji (čl. 16., pododjeljak 4. Uredbe EC 834/2007). Eko certif. CCPB Bologna D.M. MIPAAFT br. 6793 od 18.07.2018. Nije opasan proizvod sukladno Direktivi EEZ 67/548, Uredba EZ 1272/2008.

KAOLIN sprječava termički učinak, toplinski udar, smanjuje gubitak fitokompleksa prisutnih u zračnim organima biljaka, optimizira dostupnost vode, stimulira aktivnost klorofila, koči ultraljubičaste i infracrvene zrake u najvažnijim fazama povećanja plodova. Izvrstan u voćarstvu i maslinarstvu zbog svoje mogućnosti da zaštiti plodove od muhe. Sprječava fenomen hrđavosti voća. Lako se uklanja pranjem.

Sastav: kaolin 100% kao sastavni dio praha stijena ili kamena bez prisutnosti elemenata onečišćenja.

Aplikacija i doze: Folijarno i pasta za premazivanje; Folijarno zimski tretman 30-40 g/l vode, tijekom vegetacije 30-40 g/ l vode. U voćarstvu intervenirati svakih 3-5 tjedana, u povrćarstvu svakih 10-15 dana; Pasta – za premazivanje stabala 90-150 g/kg preparata.

Oprez: kontakt s kožom i očima – isprati tekućom vodom i eventualno se javiti liječniku; gutanje – nisu potrebne mjere prve pomoći, ne izazivati povraćanje; udisanje – mjere prve pomoći nisu potrebne, u slučaju izrazitih simptoma osobu izvesti na otvoreno i pozvati liječnika; Izbjegavati nastajanje prašine u zraku, osigurati ventilaciju, tijekom uporabe ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon korištenja oprati ruke i skinuti odjeću. Spriječiti raspršivanje vjetrom. Čuvati na suhom mjestu i zatvorenim spremnicima. Nositi zaštitne naočale, osobe oboljele od dermatitisa ili s osjetljivom kožom moraju nositi prikladnu zaštitnu odjeću; u slučaju duljeg izlaganja nositi zaštitnu masku.

KEMIJSKI SASTAV: pH (H2O, 10%) 7,88; (teški metali u mg/kg): cink (Zn) 16,71; bakar (Cu) 12,79; kadmij (Cd) 0,88; olovo (Pb) 22,15; nikal (Ni) 4,91; krom (Cr) 3,85; živa (Hg) <0,01. Količina teških metala sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14) ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK). Analitički broj: 3190011 od 13.02.2019. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja, Analitički laboratorij. DATUM PROIZVODNJE: na ambalaži. PROIZVODI: ANTIKA OFFICINA BOTANIKA, Strada Delle Vigne, 54. 65010 Collecorvino (PE) Italia (EU) ZEMLJA PORIJEKLA: Italija (EU). STAVIO NA RASPOLAGANJE/TRŽIŠTE: TVORNICA STOČNE HRANE d.d., Dr. Ivana Novaka 11, Čakovec, Hrvatska, Tel. 040 328 471; fax. 040 328 496.

Pakiranje: 900 g; (8 kg; 20 kg)

Eko proizvod Za organsku poljoprivredu i vrtlarenje
Pakiranje Kutija, plastična vreća
Kratak opis

KAOLIN ojačivač i prirodni stimulator obrane biljke , 900 g.

Kataloški broj 50860206
Težina 1,00 kg
Zemlja porijekla Italija