Pesticidi i biljni ojačivači

Pesticidi su sredstva kojima sprječavamo, uništavamo ili kontroliramo štetne organizme („štetočine“) ili bolesti, ili štitimo biljke ili biljne proizvode tijekom proizvodnje, skladištenja i transporta. Pojam uključuje: herbicide, fungicide, insekticide, akaricide, namaticide, moluskicide, rodenticide, regulatore rasta, sredstva za odbijanje i biocide. Ključno je znati, a po tome ih diferenciramo od drugih pripravaka (npr. ojačivača koji mogu imati slične „učinke“), da oni sadrže barem jednu aktivnu tvar te imaju jednu od slijedećih funkcija: štite biljke i biljne proizvode od štetočina/bolesti (prije i nakon žetve/berbe), utječu na životne procese biljaka (utječu na njihov rast, ali bez hranjive tvari), služe očuvanju biljnih proizvode te služe za uništavanje ili sprječavanje rasta neželjenih biljaka ili dijelova biljaka. Oni mogu sadržavati i druge komponente, uključujući i sredstva za pojačavanje djelovanja.

Aktivna ili djelatna tvar je ekstrakt biljke, feromon ili mikroorganizam (uključujući i viruse) koji ima djelovanje protiv „štetočine“ ili na biljke, dijelove biljaka ili biljne proizvode (za to treba pregledati Prilog – Aktivne tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja – Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25.05.2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća).

Biljni ojačivači (eng. Plant Strengtheners, Reinforcement, Fortificant, Resistence Improvers; njem. Pflanzenstärkungsmittel, Pflanzenschutzgesetz…) su tvari koji služe za očuvanje zdravlja biljaka ili koje štite biljke od neparazitskih utjecaja. Biljni ojačivač je generični pojam za nekoliko komercijalno dostupnih spojeva ili smjese spojeva koji se mogu primijeniti na biljkama kako bi one poboljšale svoju snagu, elastičnost i performanse. Biljni ojačivači pojačavaju otpornost biljaka prema štetnim organizmima (bolesti, nametnici) i štite biljke od ne-parazitskih oštećenja.

Kako razlikovati ojačivač od sredstva za zaštitu bilja?

Ako pojednostavimo ono što je gore rečeno, onda bi se ta razlika definirala na slijedeći način: ojačivač djeluje na snazi biljaka, na podizanju njihove otpornosti i borbu protiv bolesti i štetnih organizama na razini imunološkog sustava biljaka. Njima se ne djeluje ni izravno ni neizravno na uzročnike bolesti ili štetočine. Ne sadrže neku od aktivnih tvari. Ojačivči mogu sadržavati neku od hranjivih tvari (dušik, fosfor…), ali funkcija tih tvari nije hranidbena već poticajna i „zaštitna“. Međutim, ojačivače treba razlikovati i od gnojiva jer je i tu moguća zabuna. Tako bi gnojiva bila proizvodi koji biljkama pružaju hranjive tvari i elemente u tragovima radi njihova rasta i razvoja.

Biljni ojačivači imaju apsolutno (garantirano) isti učinak kao i pesticidi. Razlika je u tome što biljne ojačivače kroz sezonu treba primjenjivati odmah, od početka vegetacije i češće (barem svakih 10-14 dana) te kontinuirano do berbe.

Pogledajte na našem web-shopu ponudu ojačivača.

Natrag na novosti