TRINER je vrhunski proizvod, folijarni biostimulant koji snažno djeluje na rast i razvoj biljke, pomažući u preveniranju i saniranju štetnih učinaka stresa (visoke temperature, niske temperature, nedostatak svjetla i sl.).

Sastav: organski dušik 5%, biljni peptidi 31%.

TRAINER ima snažan:

- antistresni učinak jer prevenira i sanira štete nastale stresom

- biostimulirajuće djelovanje snažno djelujući na rast i razvoj biljke osobito u zahtjevnim fazama rasta i razvoja plodova

- hranidbeni učinak djelujući kao dopuna klasičnoj ishrani (gnojidbi).

Proizvod se nalazi na važnim listama preparata za organsku poljoprivredu: ECOCET, OMRI, CDFA.

Dozvoljen je u organskoj poljoprivredi.

Dostupan na web trgovini.

 

Natrag na novosti