Električni i elektronički uređaji i oprema (EE oprema) su svi proizvodi i njihovi sastavni dijelovi koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije kao i proizvodi za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja, a koji se mogu svrstati u popis proizvoda uz Pravilnik ili su im po svojoj svrsi ili namjeni slični i koji su namijenjeni za korištenje pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju. Pravilnik koji se spominje je Pravilnik o gospodarenju otpadom električnom i elektroničkom opremom.

Praktično, što se tiče Gra-me kao trgovca radilo bi se o sijalicama (žaruljama) i nekim električnim uređajima kao npr. električnim alatima, rastjerivačima na struju ili sa solarnim ćelijama i sl.

Sukladno spomenutom Pravilniku, Gra-ma ima obvezu od svojih kupaca bez naknade preuzeti EE otpad po sistemu „jedan za jedan“ tj. za jedan kupljeni uređaj (opremu) preuzeti jedan komad takvog otpada, ali ne veći od 25 cm (vanjske dimenzije). Isto tako, dužna je preuzeti sijalice (fluorescentne žarulje, žarulje s izbijanjem, LED i ostale). U tu svrhu u prodajnom prostoru su postavljeni odgovarajući kontejneri radi preuzimanja EE otpada, ali ta obveza vrijedi samo za kupce s područja jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva.

MJESTA PREUZIMANJA EE OTPADA TE VRSTE OTPADA KOJE SE PREUZIMAJU: poveznica na web gra-me

(Obveza ove objave iz čl. 10., st. 5. Pravilnika)

Natrag na novosti