Biljne aminokiseline

 

Aminokiseline grade proteine. Niti se jedan biološki proces ne može dovršiti bez sudjelovanja aminokiselina. Svaka od aminokiselina ima svoju specifičnu ulogu. Međutim, one su i međusobno ovisne pa pomanjkanje jedne može blokirati sintezu druge.

Kada je riječ o biljkama, one sintetiziraju aminokiseline iz raspoloživih hranjiva. Za to trebaju energiju. Da bismo biljkama pomogli i tako im smanjili napor i uštedjeli energiju koju trebaju za rast, formiranje cvjetova i razvoj plodova, dati ćemo im gotove aminokiseline preko posebnih pripravaka kao što je npr. TRAINER proizvođača ITALPOLLINA. Međutim, ne bilo kakve aminokiseline, već one biljnog porijekla.  Zbog čega upravo aminokiseline biljnog porijekla, a ne npr. životinjskog? U prvom redu, aminokiseline biljnog porijekla najlakše se apsorbiraju zbog toga jer su sastavljene od malih molekula koje lako prodiru u stanični sustav i brže putuju kroz biljku pa će time i brže djelovati. Zato će i miješanje biljnih aminokiselina npr. s nekim od fungicida dati bolje rezultate u zaštiti jer se kod toga aminokiseline pojavljuju u ulozi „nosača“. S druge strane, biljne će aminokiseline biljka lakše „prepoznati“  pa one imaju veću „vrijednost“ i iskoristivost  u biljnoj ishrani.

TRAINER je pripravak koji sadrži 100% organske tvari na osnovi biljnih (L – lijevih) aminokiselina. One se ekstrahiraju iz biljnog materijala enzimatskom hidrolizom biljnih proteina na niskim temperaturama, za razliku od sličnih preparata na tržištu koji su produkt kemijske hidrolize klorovodičnom kiselinom na visokim temperaturama ili fermentacije životinjskih ostataka. Rezultat takvih procesa su pripravci bez nekih važnih aminokiselina i peptida, koji sadrže desno orijentirane aminokiseline koje se teško ili nikako usvajaju, a zbog visokog saliniteta su i fitotoksični. Nerijetko, tu je i problem prisutnosti teških metala u povišenim koncentracijama.

Kako ćemo prepoznati da neki preparat ipak sadrži aminokiseline životinjskog porijekla? Ukoliko je proizvođač ili distributer pošten, proizvod će pratiti aminogram dakle, popis sadržanih aminokiselina s njihovim udjelom. Ukoliko preparat sadrži aminokiselinu Hidroxiprolin, to je siguran znak da je po srijedi preparat nastao na prije opisani način, da je sigurno manje vrijedan, nedovoljno učinkovit, a u nekim slučajevima i štetan. Drugi važan podatak je i sadržaj slobodnih biljnih aminokiselina. Mnogi dostupni preparati imaju visoki sadržaj aminokiselina, ali mali postotak slobodnih, dakle biljci raspoloživih!

TRAINER sadrži, između ostalih, neke iznimno važne aminokiseline u većim koncentracijama koje su ključne u rastu i razvoju biljke, npr. Glutaminska a. koja ima ključnu ulogu u metabolizmu dušika, Trypofan koji djeluje kao prekursor za stvaranje auksina (zadužen za rast i balans dušika) i koji se ne može ekstrahirati iz sirovina životinjskog porijekla, Prolin koji sudjeluje u vodenom balansu biljke i pojačava staničnu stjenku biljke što je važno da bi se biljka uspješno zaštiti od prodora patogena, Glycin koji je prijeko potreban kod formiranja biljnih tkiva i jedan je od prvih sastavnica u sintezi klorofila, a to pruža obranu od kloroze te Lizin i Arginin koji stimuliraju fotosintezu i usporavaju proces starenja.

TRAINER tako ima značajnu ulogu u ishrani biljke osobito u stresnim situacijama (niske i visoke temperature, suša, tuča i sl.) – antistresni učinak. Osim toga, ima značajan biostimulatorski učinak jer pospješuje razvoj biljke u najosjetljivijim fazama razvoja (rast i razvoj plodova) kao i hranidbeni učinak jer je idealna dopuna tradicionalnoj gnojidbi čime se postižu visoki prinosi i veća kvaliteta plodova.

TRAINER se lako miješa sa svim drugim pripravcima, osobito sa pesticidima pa se može aplicirati kod postupka zaštite nasada, a eventualno njegova previsoka koncentracija u pripravku neće izazvati fitotoksičnost ili neku drugu štetnu posljedicu.

TRAINER je uvršten na ključne svjetske liste ekoloških proizvoda za poljoprivredu: OMRI lista te ECOCERT.

Save

Natrag na novosti