UVOD

Jedan od najvažnijih (nus)produkata stočarske proizvodnje je gnoj životinjskog porijekla, a on je značajan čimbenik u biljnoj proizvodnji (vrt, velike poljoprivredne površine).

Kruti gnoj je spoj izmeta i urina pomiješanog sa steljom (stajski gnoj). Ovaj tip gnoja je najkvalitetniji tip životinjskog gnoja zbog mješavine stelje, tekućeg i krutog gnoja.

Gnojovka je smjesa urina, izmeta i vode. Nastaje otjecanjem navedenih sastojaka kroz rešetke u podu staje i skupljanjem u bazenima (5 - 6 mjeseci). Značajno je za napomenuti da gnojovku treba držati u aeriranom stanju jer u anaerobnim uvjetima dolazi od stvaranja amonijaka i mliječne kiseline, uslijed čega se stvara karakterističan smrad pa dolazi i do oštećenja biljaka i tla. Prozračivanje gnojovke obavlja se na način da se u gnojovku kroz cijev pod pritiskom pušta zrak ili da se gnojovka pušta u zrak putem propelera ili miješalica. Gnojovka se primjenjuje na različite načine, ovisno o vrsti proizvodnje. Žitarice se gnoje količinom 6-10 t/ha prije sjetve dok je na livadama i pašnjacima koristimo u količini od 20-40 t/ha u proljeće i nakon svake kosidbe te na jesen.

Gnojnica nastaje otjecanjem urina  koji se ocjeđuje iz krutih dijelova gnoja.  Gnojnicu kao i gnojovku treba prozračivati. Koristi se samo provrela gnojnica. Gnojnicom se gnoje žitna strništa čime se postiže balans C:N ili kulture za zelenu gnojidbu.

PREDNOSTI I NEDOSTACI POJEDINIH GNOJIVA

1. GNOJ (kruti, gnojnica i gnojovka)

PREDNOSTI

 • u tlo se unosi neophodna organska tvar, korisni mikroorganizmi, makro i mikroelementi.
 • poboljšava se struktura tla

NEDOSTACI

 • nema bitno značajnih efekata u prvoj godini gnojidbe (kruti gnoj)
 • problem “dozrelosti” (samo “zreli” i odstajali gnoj je dobar)
 • ostaci sjemena korova čime se doprinosi širenju korova (veliki problem!)
 • prisutnost štetnih mikroorganizama (npr. E. colli!)
 • nedostatne količine (problem nabavke dostatnih količina)
 • tehnički problemi s distribucijom (skladištenje, troškovi utovari istovara, prijevoz, puno rada)
 • ograničenja u distribuciji pod posebnim uvjetima (zabrana na podvodnim tlima, tankim tlima, smrznutom tlu te zaštićenim područjima)
 • problem podizanja kiselosti tla kod gnojidbe gnojnicom i gnojovkom, problem podizanja slanosti tla kod gnojidbe npr. svinjskim gnojem, zatiranje mikroorganizama u tlu (gnojenje gnojnicom) itd.

2. MINERALNA (NPK) GNOJIVA

PREDNOSTI

 • djeluju brzo i snažno

NEDOSTACI

 • veliki gubitci kroz zrak i tlo (smatra se da su gubitci na dušiku 50-70%, na fosforu 70-80%, a na kaliju 40-50%, s time da gubitci na fosforu mogu biti i 90% u slučaju kiselih tala)
 • problem otplavljivanja na kosim terenima
 • kratko vrijeme dostupnosti biljci
 • problem određivanja optimalnog trenutka za distribuciju (ako smo dali prerano ili prekasno nema efekata te su gubitci max.)
 • utjecaj na kvalitetu tla (osiromašivanje tla, nestajanje humusa)
 • smanjena mikrobiološka aktivnost u tlu
 • visoki troškovi distribucije (gnojidba – prihrana više puta kroz vegetativno razdoblje, zaoravanje)
 • previsoke cijene.

 

3. KOMPOST, STALATIKO

PREDNOST

 • unos u tlo neophodne organske tvari

NEDOSTACI

 • kompost – kako išta prigovoriti ovom razvikanom „gnojivu“!? No, njegov sastav je vrlo nestabilan, a ovo proizlazi iz problema sirovina koje se koriste u njegovoj proizvodnji - uglavnom, to su otpadci (!!!!!!) iz domaćinstva, granje, lišće, trava, papir, ambalaža, sirovine životinjskog porijekla (dijelovi životinja i sl.)… = previše ugljika, nepovoljan C/N odnos, upitan udio teških metala, ostaci pesticida (otrova), lijekova, drugih štetnih kemikalija, ostaci životinjskog porijekla (meso, kosti, mesne prerađevine) i dr. - mnogo toga nepoznatog! Proizvodite li kompost sami, otpadcima iz svog vrta, otpada samo jedan dio pobrojenih problema;
 • “Stalatiko” – na tržištu je mnogo proizvoda koji se javljaju pod tim imenom (ponekad u kombinaciji s nekom drugom riječi); primamljiva cijena; no, udio vode/vlage je upitan (prema iskustvu znamo da je to sigurno najmanje 20%, ali kod nekih proizvoda i više, pa se postavlja pitanje koliko smo u proizvodu kupili vode?); na deklaracijama se iskazuju vrijednosti (npr. udio dušika itd.) u rasponu od … do … pa se postavlja pitanje koliko je to stvarno; udio teških metala je vrlo upitan; često se deklarira da je to “konjski gnoj” mada je svima jasno da tolike količine konjskog gnoja nema jer nema ni toliko konja!!!! (ako se malo bolje gleda, a to uvijek onda negdje i piše – to je mješavina stajnjaka ili sl.); da je to stvarno konjski gnoj, onda bi i cijena proizvoda bila znatno viša!; ključno je - to NIJE GNOJ već kompost nastao od otpadaka, dakle OTPAD, bez tvari animalnog porijekla – gnoja (na jednoj od deklaracija smo našli doslovno slijedeći tekst: “Period pretvorbe u gnoj 8-10 mj”!).

ORGANSKA GNOJIVA IZ GRA-ME

Danas su proizvođači, poznavajući sve prednosti i nedostatke navedenih oblika gnojidbe, osmislili prvo postupke, a potom i  dobili proizvode odnosno, takva organska gnojiva prirodnog podrijetla iz kojih su uklonjeni svi nedostaci, a ipak sadrže sve njihove spomenute prednosti i kvalitete. Najkraće, takva gnojiva

 • imaju sve potrebne makro (N, P, K)  i mikroelemente (B, Cu, Ca, Fe, Mg, Mn...)
 • lako su topiva te su u njima sadržani hranjivi elementi tako lakše dostupna biljkama
 • nema teških metala odnosno njihova razina je znatno ispod propisanih dopuštenih vrijednosti
 • ne sadrže sjeme korova
 • ne sadrže spore parazitskih gljivica i uzročnika bolesti
 • ne sadrže GMO organizme
 • sirovina je dobivena s farmi u ekstenzivnom uzgoju stoke
 • ne sadrže višak vode
 • lako se mogu distribuirati
 • njihovom primjenom pozitivno se utječe na fizička i kemijska svojstva tla, a što sve utječe na povećanje prinosa.

Našu ponudu čine istinska (prava) organska gnojiva, spreman za trenutnu uporabu, čiji ključni sastavni elementi su prošli postupak "zriobe" (fermentacije) tako da je finalni proizvod doista gnojivo (gnoj)!

4. ORGANSKA PELETIRANA GNOJIVA ITALPOLLINA

PREDNOSTI

 • unos organske tvari koja nije spaljena tijekom procesa (strogo kontrolirani proces proizvodnje na 70° C gdje ne dolazi do spaljivanja organske tvari)
 • bez umjetnih smola (za spajanje materije u pelete)
 • visoki stupanj iskoristivosti (95%) tj., iskoristivost elemenata (N,P i K i dr.) je najmanje dvostruko odn. trostruko veća nego kod umjetnih NPK gnojiva (vidjeti prije kod NPK gnojiva)
 • nema sjemena korova
 • nema štetnih mikroorganizama, GMO organizama i ostataka lijekova (antibiotika). Na 1 gr. dolazi 800.000 anaerobnih i aerobnih bakterija koje se aktiviraju u tlu
 • korištene sirovine vrhunske kvalitete: guano, kvasci, kokošji, pileći, goveđi i konjski gnoj, brašno od perja, borlanda (desalinizirani trop), pivarski trop
 • 100% organski dušik, fosfor i kalij. Dušik se postupno otpušta pa se ne gubi. Fosfor ne podliježe fenomenu netopljivosti. Kalij potpuno organski, nije derivat klorida ili soli
 • niski troškovi distribucije (praktična pak. od 25 i 500 kg; dovoljna jedna gnojidba u sezoni zbog postepenog otpuštanja elemenata; pogodno za distribuciju mehaničkim rasipačima; preporuča se ukopati 15 cm u zemlju, ali može i po površini npr. kod zatravljenih voćnjaka i vinograda; distribucija bilo kada sve do početka tjeranja izboja ili prije sadnje/presadnje)
 • dodatak različitih mikroelemenata (B, Fe, Mg…).

NEDOSTACI

 • nisu poznati.

Zbog čega toliko naglašavamo prednosti ovih organskih gnojiva?

Evo nekih brojki: u tlu do dubine od 15 cm u njemu sadržana fauna čini svega 0,08% svoje mase, ali je to istovremeno ne manje od 260 milijuna jedinki po kvadratnom metru što je u ukupnoj biomasi oko 150 g/m², što je ekvivalent težini dviju odraslih krava po hektaru biomase! No, taj odnos znatno varira ovisno o urodu, uzgojnoj praksi, vrsti tla, klimatskim uvjetima ... No, moramo znati da su organizmi koji žive u tlu vrlo brojni i raznoliki, čak i unutar iste vrste. Oni stalno "rade", ali su i u interakciji međusobno, ali i s biljkama.

Ovaj ekosustav uključuje:

 • člankonošce, beskralješnjake kao što su kukci, mravi, grinje, pauci i dr. kukce
 • gliste
 • nematode
 • gljivice
 • mikroskopske nitaste alge
 • protozoe
 • bakterije...

Neki od ovih oblika života privremeno nastanjuju tlo, a neki su u tlu stalno i nikada ga ne napuštaju.

Biološka aktivnost u tlu ima ključan utjecaj na strukturu i sastav tla. U tlu se stalno nešto događa - gradi se i razgrađuje, obnavlja, kopa i ruje, okreće i prevrće. Jednostavno, sve što se nađe na tlu i u tlu bude podložno nekom od bioloških procesa. Biološki i ciklički gledano, razgradnjom organske tvari

 • nastaje CO2, voda i energija (razgradnja organske materije je oksidacija)
 • odvija se mineralizacija, proces razgradnja organskih tvari u jednostavne organske spojeve, npr. CO2, amonijak, nitrate, sulfate, fosfate
 • odvija se proces humifikacije - je najvažniji biolški proces u tlu u kojem se iz produkata razgradnje organske tvari, oksidacijom, polimerizacijom i kondenzacijom stvaraju novi ciklički, visokomolekularni, koloidni organski spojevi. Jednostavnije - raspadanjem nastaju složenije molekule ili "humus".

PGPR (Plant Growth promoting Rhizobacteria - bakterije rizosfere koje utječu na rast biljaka)

Organska tvar ima svoja fizikalna i kemijska svojstva, ali i biološku aktivnost. Bez te biološke aktivnosti ona je beskorisna. Organska gnojiva iz Gra-me Italpollina sadrže 7.000.000 aerobnih bakterija po gramu te oko 90.000 anaerobnih bakterija po gramu. Dakle, jasno je da su ti proizvodi bogati PGPR-om i da se njima osigurava odvijanje procesa koje smo prije opisali, a koji su ključni za tlo i rast biljaka. A te bakterije djeluju na više načina: djeluju na prehranu i razvoj biljaka, povećavaju njihovu otpornost na stres i bolesti, mineraliziraju organske tvari...

 

Natrag na novosti