Kako uspješno protiv patogenih gljivica?


Biljne bolesti
su posljedica prodiranja mikroskopskih patogenih organizama u biljna tkiva. To mogu biti gljivice, virusi ili bakterije. Oni žive na biljnim tkivima izazivajući pri tome oštećenje i smrt biljnih stanica.

Većina uzročnika biljnih oboljenja su patogene gljivice.

Kako gljivice nemaju klorofil, ne mogu proizvoditi energiju fotosintezom. Većina njih su saprofiti (hrane se mrtvim tkivom), a neke su razvile takve sposobnosti da mogu blokirati obrambene mehanizme biljke na koju su se nastanile pa se hrane živim biljnim tkivom.

 

 

Kako se uspješno boriti protiv gljivičnih oboljenja, a da pri tome ne koristimo pesticide? Gra-ma nudi prilično jednostavno rješenje, koje je ujedno i ekološki prihvatljivo.

Pripravak za 100 l vode: SCUDO od 150 ml + PHOSPHIT-ONE 250 ml (za manje količine vode, proporcionalno smanjiti potrebnu količinu preparata). U 2-3 tretmana tijekom sezone uspješno ćete se boriti sa biljnim bolestima.

Save

Natrag na novosti