SILIKAGEL (NATRIJEV SILIKAT) ojačivač i prirodni stimulator obrane biljke

69,90 kn(9,28 €)

Dostupnost: Na skladištu

69,90 kn(9,28 €)
Opis

Opis

SILIKAGEL (NATRIJEV SILIKAT) ojačivač i prirodni stimulator obrane biljke, 1 kg.

SILIKAGEL (NATRIJEV SILIKAT) Ojačivač - prirodni stimulator obrane biljaka, prirodno porijeklo, poboljšava otpornost biljke protiv abiotičkog stresa. Može se koristiti u EKOLOŠKOJ i BIODINAMIČKOJ proizvodnji (čl. 16., pododjeljak 4. Uredbe EC 834/2007). Eko certif. CCPB Bologna D.M. MIPAAFT br. 6793 od 18.07.2018. Proizvod je razvrstan kao opasan sukladno Direktivi 67/548/EEZ i 1999/EZ ili Uredbi (EZ)1272/2008, (EZ )1907/2006.

SILIKAGEL stvara anorganski film na bilju koji sprječava aktivnost parazita sa slabom pokretljivošću te preventivno djeluje protiv insekata koji probijaju kutikulu lišća i plodova. U zimskim tretmanima u kombinaciji s natrijevim bikarbonatom i uljem lana smanjuje se prisutnost mumificiranih plodova na koštićavom i jezgričavom voću. Zajedno s propolisom stvara negativne uvjete za razvoj lisnih ušiju, tripsa i pauka (grinja). Štiti od napada kriptogamskih bolesti (plamenjača, pepelnica, crvena palež, siva plijesan, crna pjegavost rozgve, crna trulež bobica, bijela trulež grožđa, apoplektično uvenuće, zlatna žutica).

Sastav: voda, amorfni silikati 38-40° Bé

Aplikacija i doze: folijarno; zimski tretman 15-25 g/l vode, tretman u vegetaciji voće i agrumi 9-15 g/l vode, povrće 8-12 g/l vode, cvatuće i ukrasno bilje 7-9 g/l vode; preventivni tretman svaka 2 tjedna; kurativni tretman jednom svaka 3-4 dana do nestanka simptoma; proizvod se može koristiti tijekom cijele godine; na temp. iznad 25°C ne prelaziti dozu od 10 g/l vode.

Oprez: u slučaju kontakta s kožom – odmah oprati s puno vode, odmah skinuti kontaminiranu odjeću i oprati je, ukoliko se iritacija nastavi zatražite savjet liječnika;kontakt s očima – odmah isperite s puno vode najmanje 15 min., odmah se posavjetovati s liječnikom; udisanje – iznesite unesrećenog na zrak, ukoliko je disanje otežano zatražite savjet liječnika; gutanje – odmah zatražiti savjet liječnika, potaknuti povraćanje samo po uputama liječnika, ne davati ništa oralno ukoliko je osoba bez svijesti i bez odobrenja liječnika; slijediti upute liječnika. Izbjegavati disperziju proizvoda u okoliš, ne jesti, piti i pušiti tijekom uporabe. Skladištiti na suhom mjestu. Držati izvan dohvata djece. Zaštiti ruke radnim rukavicama kategorije II; zaštiti oči zaštitnim naočalama koje dobro prianjaju; nositi radnu odjeću dugih rukava i zaštitne cipele kat. II; koristiti zaštitnu masku tima B; u radnoj prostoriji s konc. kisika manjom od 17% koristiti samostalni uređaj za disanje sa stlačenim zrakom ili respirator s dovodom vanjskog zraka. Spriječiti istjecanje u okoliš!

KEMIJSKI SASTAV: (teški metali u mg/kg): cink (Zn) 3,72; bakar (Cu) 1,73; kadmij (Cd) 0,44; olovo (Pb) <0,1; nikal (Ni) 1,64; krom (Cr) <0,1; živa (Hg) <0,01. Količina teških metala sukladno Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14) ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija (MDK). Analitički broj: 3190015 od 13.02.2019. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja, Analitički laboratorij. DATUM PROIZVODNJE: na ambalaži. PROIZVODI: ANTIKA OFFICINA BOTANIKA, Strada Delle Vigne, 54. 65010 Collecorvino (PE) Italia (EU) ZEMLJA PORIJEKLA: Italija (EU). STAVIO NA RASPOLAGANJE/TRŽIŠTE: TVORNICA STOČNE HRANE d.d., Dr. Ivana Novaka 11, Čakovec, Hrvatska, Tel. 040 328 471; fax. 040 328 496

Pakiranje: (500 g), 1 kg

 

 

 

 

 

Eko proizvod Za organsku poljoprivredu i vrtlarenje
Pakiranje Plastična boca
Kratak opis

SILIKAGEL (NATRIJEV SILIKAT) ojačivač i prirodni stimulator obrane biljke, 1 kg.

Kataloški broj 50860205
Težina 1,20 kg
Cijena po jedinici mjere 1 kg = 58,25 kn
Zemlja porijekla Italija